M
E
N
U
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara
Nagare, Awaumino tsuchitokioku

Nagare, Biwa lake Horizons

2022, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shiga, Japan

© Mari Minato 2022 | Photo : ©Shoko Hara

Nagare, Biwa lake Horizons

Personnal exhibition at Shigaraki Ceramic Cultural Park | 29th april - 9th june 2022

Presentation of my 2021 and 2022 six month residency work at Shigaraki Ceramic Cultural Park dont l'installation « Nagare »

© Mari Minato 2022
photos : © Shoko Hara